Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Pawła II w Żarach

Pomoc dla Ukrainy

Caritas Polska ogłasza zbiórkę pod hasłem „Pomoc dla Ukrainy”. Na stronie caritas.pl/ukraina/  można znaleźć różne sposoby pomocy finansowej. Caritas chce zakupić m.in. żywność, środki higieniczne i zapewnić podstawową

Kartki Świąteczne

Zapraszamy do zakupu kartek świątecznych wykonanych przez rodziców i licealistów stowarzyszenia  https://otwarte-drzwi.pl/. Zebrane środki przeznaczą oni na doposażenie sali doświadczenia świata dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych (zakup

Konstytucja 3 Maja

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku w celu uregulowania ustroju prawnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przywódcy stronnictwa patriotycznego z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim wykorzystali

View More

This will close in 0 seconds

Visit Us On Facebook