Czesne

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców z dnia 01.04.2019r.

ulega zmianie wysokość czesnego.

Od dnia 01.05.2019r. wynosić będzie:

Katolicka Szkoła Podstawowa

– pierwsze dziecko – 450 złotych ( dotyczy klas 1-6)

– pierwsze dziecko – 500 złotych ( dotyczy klas 7-8)

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

-pierwsze dziecko – 600 złotych

Jeżeli Państwa dzieci uczą się w szkole tego samego typu to przysługuje zniżka 200 złotych

Jeżeli Państwa dzieci uczą się w różnych szkołach to przysługuje zniżka 150 złotych

Zniżki dotyczą tylko uczniów szkół katolickich.

Zniżka pracownicza 100 złotych