Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Pawła II w Żarach

Olimpiada z biologii

Uczennica kl. II Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Julia Drzewoska przystąpiła w roku szkolnym 2020/2021 do Olimpiady Biologicznej. Warunkiem przystąpienia do tej olimpiady było wykonanie pracy badawczej.

Konstytucja 3 Maja

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku w celu uregulowania ustroju prawnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przywódcy stronnictwa patriotycznego z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim wykorzystali

View More

This will close in 0 seconds

Visit Us On Facebook