Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Pawła II w Żarach

Sukces ucznia KLO w konkursie historycznym

Dnia 2 czerwca 2021 r. w Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego w Żarach odbyła się kolejna edycja konkursowa w ramach VI Turnieju Wiedzy Historycznej, organizowana dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Tematem cyklu było „Wiem wszystko o ziemi żarskiej”. Nasze liceum, zgodnie z wytycznymi organizatora, reprezentowało 4 uczniów: Wikto Klój, Maciej Jasinowski, Rainer Czepiński oraz Adrian Pisarski. Po sprawdzeniu testów konkursowych jednym z wygranych został Wiktor Klój z klasy 2c KLO. Pozostali uczestnicy mimo, że nie zajęli premiowanych miejsc przyczynili się do zdobycia kolejnych punktów dla szkoły w klasyfikacji generalnej turnieju, co jest równie ważne. Gratulujemy zwycięzcy oraz pozostałym uczniom za wysoki poziom przygotowania.

https://www.facebook.com/ZSKwZarach – zdjęcia

Related Posts

Pomoc dla Ukrainy
Zapraszamy na koncert
Boże Narodzenie
Visit Us On Facebook