Kadra pedagogiczna

Kadra nauczycielska Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach

Augustyniak Mirosław – wicedyrektor, nauczyciel fizyki,

Albinowska Adrianna – nauczyciel języka angielskiego

Basińska Dorota – nauczyciel muzyki

Budzianowska Magdalena – nauczyciel języka angielskiego

Burzyńska Izabela – nauczyciel języka niemieckiego

Dawczyk Grzegorz – nauczyciel geografii

Fekieta Daniel – nauczyciel informatyki

Ferdynus Paweł – pedagog szkolny, doradca zawodowy, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

Gierc Gabriela – nauczyciel matematyki

Hetnar-Czepińska Judyta – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, historii i społeczeństwa

Józefiak Roman Maciej  – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii

Karpińska Edyta – nauczyciel języka polskiego

Klój Sylwia – nauczyciel chemii

Kogut Dariusz – nauczyciel matematyki

Kols Tomasz – nauczyciel wychowania fizycznego

Kozłowska Edyta – nauczyciel języka angielskiego

Majewski Leszek – nauczyciel języka niemieckiego

Małkiewicz Jarosław – nauczyciel geografii

Ks. Napieralski Piotr – prefekt , nauczyciel religii

Pokorska Izabela- nauczyciel języka niemieckiego

Potocki Marcin – nauczyciel języka angielskiego

Rogowski Wiesław – nauczyciel informatyki

Rulewska Agnieszka – nauczyciel języka angielskiego

Sobociński Michał – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa, historii

Świątek Kacper – nauczyciel informatyki

Tracz Wioleta – nauczyciel języka polskiego

Wantoła Beata – nauczyciel języka angielskiego 

Wrona-Dobek Adrianna – nauczyciel biologii

Żukowski Sławomir – nauczyciel geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie

Soroko Kaja – psycholog szkolny

Bartoszewicz Agata – nauczyciel biologii

Grabowska Klaudia – nauczyciel języka niemieckiego

Maciejak Katarzyna – nauczyciel języka niemieckiego

Małkiewicz Iwona – nauczyciel języka polskiego

Małkiewicz Jarosław – nauczyciel geografii

Nowożyńska-Solecka Katarzyna – nauczyciel plastyki

Pietkiewicz Jagoda – nauczyciel języka angielskiego

Talaga Michał – nauczyciel języka angielskiego

Witczak Marcin – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie