Dyrekcja szkoły

Dyrektor:

mgr Małgorzata Penkal


Wicedyrektor:

mgr Mirosław Augustyniak