Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Pawła II w Żarach

Miłosz Kowalewski FINALISTĄ 70 Olimpiady Fizycznej

Wielki sukces ucznia naszego Liceum w 70 Olimpiadzie Fizycznej

Niezwykle  miło   jest mi poinformować, że  uczeń klasy  3B KLO Miłosz Kowalewski  uzyskał tytuł finalisty   

70. Olimpiady Fizycznej. Serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni, że do naszej szkoły uczęszcza tak wybitny uczeń. Tytuł finalisty gwarantuje Miłoszowi najwyższą końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z fizyki, a na egzaminie maturalnym z tego przedmiotu otrzyma maksymalną ilość punktów do zdobycia, czyli wynik 100%. Jest to również pierwszy tytuł finalisty Olimpiady Fizycznej zdobyty przez ucznia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Mam również nadzieję, że sukces Miłosza będzie początkiem kolejnych tytułów zdobywanych przez uczniów naszej szkoły w tej olimpiadzie. Życzymy  mu dalszych sukcesów na wymarzonych studiach.

Olimpiada Fizyczna   jest organizowana corocznie od 1950 r. przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Składa się z trzech etapów. Podczas zawodów I stopnia uczniowie rozwiązują zadania w domu i następnie przesyłają do odpowiednich Komitetów Okręgowych.  Zawody II i III stopnia odbywają się, w warunkach kontrolowanych. II etap to eliminacje okręgowe podczas których uczestnicy rozwiązują zadania teoretyczne. Poprawnie rozwiązane zadania są przepustką do części doświadczalnej. Po części doświadczalnej Komitet Główny Olimpiady Fizycznej w Warszawie podaje listę uczestników zakwalifikowanych do finału. III etap czyli etap finałowy składa się też z dwóch części doświadczalnej i teoretycznej. Po sprawdzeniu zadań finałowych, publikuje się listę laureatów i finalistów.

Related Posts

Dodaj komentarz

Visit Us On Facebook