Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Pawła II w Żarach

Olimpijski sukces Wiktora Klój

    Z przyjemnością informujemy, że nasz uczeń kl. II c Wiktor Klój został finalistą XLVII Olimpiady Geograficznej. Mimo pandemii eliminacje okręgowe i finały w 2021 r odbywały się w trybie stacjonarnym, aby wziąć w nich udział konieczne było przygotowanie pracy I stopnia, która umożliwiała uczniom kwalifikację do dalszych etapów. Wiktor znalazł się w czołówce najlepszych z 1 300 uczestników Olimpiady z całej Polski. To ogromy sukces.

Poprosiliśmy Wiktora o krótki komentarz:

     Udział w olimpiadzie wymaga opanowania bardzo rozległego zakresu wiedzy z wielu dyscyplin i przygotowania autorskiej pracy badawczej, dlatego jest to duże wyzwanie. Poświęciłem wiele czasu i wysiłku aby osiągnąć takie wyniki. Muszę jednak podkreślić, że otrzymałem ogromne wsparcie od mojego opiekuna Pana Grzegorza Dawczyka, który pomagał mi zawsze niezależnie od pory dnia i okoliczności. Nasza szkoła również stanęła na wysokości zadania i umożliwiła nam indywidualną pracę. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali a zwłaszcza moim rodzicom.

    Olimpiada organizowana w czasie pandemii niosła ze sobą dodatkowy stres dla wszystkich  uczestników – do końca nie wiedzieliśmy gdzie, kiedy i w jakiej formie odbędą się kolejne etapy.

     Myślę, że mimo ogromnego wysiłku i wielu wyrzeczeń warto było podjąć to wyzwanie. Finaliści i laureaci Olimpiady Geograficznej są zwolnieni z egzaminu maturalnego z geografii z wynikiem wpisanym na świadectwie dojrzałości. Przy rekrutacji na wiele uczelni przysługują im szczególne uprawnienia, co daje większe szanse przyjęcia na studia nie tylko geograficzne. Wobec rosnącej konkurencji wśród absolwentów ma to duże znaczenie. 

     Jednak dla mnie najważniejsze było sprostanie własnym wyzwaniom, udowodnienie sobie, że mogę osiągnąć wyznaczone cele. Jestem szczęśliwy ponieważ to się udało.

Related Posts

Dodaj komentarz

Visit Us On Facebook