Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Pawła II w Żarach

Współpraca z uczelniami zagranicznymi

Uczniowie Liceum Katolickiego mają możliwość poznania oferty edukacyjnej uczelni zza naszej zachodniej granicy. Nawiązana została współpraca z będącym bardzo wysoko w rankingach Brandenburskim Uniwersytetem Technicznym w Cottbus oraz z Uniwersytetem Europejskim VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą. Już parę razy pojawiła się możliwość
uczestniczenia w tzw. „studiach na próbę” jak i zajrzenia za kulisy uczelniane.


Spotkania w szkołach wyższych za granicą rozszerzają naszej młodzieży horyzonty co do możliwości podjęcia studiów i działają niezwykle motywacyjnie, jeżeli chodzi o naukę języków obcych. W ubiegłym roku szkolnym kilkoro uczniów naszej szkoły przystąpiło do certyfikatu językowego na poziomie C1 i B2 wyśmienicie je zdając. Dwóch z nich zdecydowało się na podjęcie studiów w Niemczech. Są obecnie studentami renomowanych uniwersytetów w Berlinie. Absolwentka naszej szkoły ukończyła w tym roku studia magisterskie na wydziale architektury w Niemczech.

Related Posts

Dodaj komentarz

Visit Us On Facebook