Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Pawła II w Żarach

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Uczniowie kl. II KLO Julia Drzewoska i Konrad Rybaczek wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy
Ekologicznej. Wykonali prace badawcze dotyczące działań proekologicznych na terenie swoich miejsc
zamieszkania. Uzyskując za nie wysokie oceny Komitetu Okręgowego zostali zakwalifikowani do etapu
centralnego. Na tym etapie uzyskali tytuły finalistów. Ten sukces daje im duży wybór uczelni, na których
po maturze mogą podjąć studia bez postępowania rekrutacyjnego. Dzięki zaangażowaniu i ambicjom
Julii i Konrada nasza szkoła zaistniała po raz kolejny na forum ogólnopolskim. Opiekunem
merytorycznym uczniów była Elżbieta Malendowicz.

Related Posts

Visit Us On Facebook