Katolickie Liceum Ogólnokształcące | ul. Rafała Kalinowskiego 15, 68-200 Żary | 68 479 43 25
Slider
Witaj na stronie
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
Slider
Witaj na stronie
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
Slider
Witaj na stronie
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Kadra Pedagogiczna

Read More

Kontakt

Read More

Ogłoszenia

Read More

O szkole

1. Szkoła działa w ramach osobowości prawnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli „Warsztaty w Drodze” w Zielonej Górze.

2. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

3. Jest szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.

4. Podstawowym założeniem było i jest utworzenie placówki o wysokim poziomie nauczania i wychowania, opartego na zasadach chrześcijańskich zawartych w Dekalogu i przesłaniu Ewangelii.

5. Nauczyciele uczący w szkole charakteryzują się wysokimi kompetencjami pedagogicznymi i metodycznymi.

6. Uczniowie i rodzice mają opiekę psychologiczno – pedagogiczną.

7. Każdy dzień zajęć rozpoczyna się i kończy modlitwą.

8. Zbiorowość klasy to maksymalnie 16 uczniów.

9. Szkoła posiada własny budynek z odpowiednio wyposażonymi salami lekcyjnymi, salę gimnastyczną, bibliotekę, stołówkę szkolną.

10. Doboru uczniów do pierwszej klasy dokonuje komisja rekrutacyjna na podstawie wyników nauczania z kl.III gimnazjum.

11. Zasady finansowania:
– czesne;
– dotacja Urzędu Miasta;
– darowizny;
– środki własne wypracowane przez szkołę.

Logo Logo
Visit Us On Facebook