Spacer po Bydgoszczy

Dzień drugi – Spacerowo po Bydgoszczy – nasze zatrzymanie w mieście, które określa się m.in. „Perłą Kujaw”, „Małym Berlinem” , „Północną Wenecją” , czy po