Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)  Dyrektor Szkół Katolickich w  Żarach ustala następujące dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

KSP  KLO   
14 października 2019r.
(odpracowany 13 października –
Dzieło Nowego Tysiąclecia) 
14 października 2019r.
(odpracowany 13 października –  
Dzieło Nowego Tysiąclecia 
31 października 2019r.    31 października 2019r.   
10 stycznia 2020r.
-rejonowy konkurs z fizyki   
10 stycznia 2020r.
 -rejonowy konkurs z fizyki   
21-23 kwietnia 2020r.
(egzamin ósmoklasisty)   
4-6 maja 2020r.
(egzamin maturalny) 
12 czerwca 2020r.    12 czerwca 2020r. 

Szkoła zapewnia w tych dniach oraz w przerwie świątecznej zajęcia opiekuńcze. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie obecności dziecka na zajęciach w w/w dniach.