Dyrektor Szkoły: mgr. Małgorzata Penkal

dyrektor

Z-ca Dyrektora Szkoły: Teresa Nowak

zastepca

NAUCZYCIELE

Wioleta Tracz Język polski
Edyta Józwa Język polski
Gabriela Gierc Matematyka
Wojciech Saleniuk  Matematyka
Teresa Nowak Fizyka
Sylwia Klój Chemia
Sławomir Żukowski Historia, WOS
Roman Maciej Józefiak Historia, WOS
Grzegorz Dawczyk Geografia
Jarosław Małkiewicz Geografia
Elżbieta Malendowicz Biologia
Agnieszka Rulewska Język angielski
Beata Wantoła Język angielski
Beata Lipowska-Kudła Język angielski
Beata Jasińska Język angielski
Izabela Pokorska Język niemiecki
Joanna Łyba Język niemiecki
Katarzyna Napiórkowska Język niemiecki
Beata Kluza Język niemiecki
Kacper Świątek Technologia informacyjna
Wiesław Rogowski Technologia informacyjna
Robert Penkal Wychowanie fizyczne
Tomasz Kols Wychowanie fizyczne
Danuta Głowala Przedsiębiorczość
Grzegorz Urbaniak Przysposobienie Obronne