Z myślą o studiach zagranicznych

Uczniowie drugich klas liceum naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym na temat możliwości podjęcia studiów po zachodniej stronie granicy. Warsztaty prowadzone były przez dwie polskie studentki Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus. Poza poznaniem szerokiego wachlarza oferowanych tam kierunków studiów, zaprezentowaniu wielu możliwości realizowania się poza uczelnią, uczniowie nasi dowiedzieli się, jak zdobyć certyfikat językowy będący swoistą „przepustką” na studia dla chętnych z zagranicy. Zaplanowane na spotkanie dwie godziny lekcyjne okazały się zbyt krótkie, aby móc odpowiedzieć na wszystkie pytania zadawane przez uczniów.

Władzom uczelni za stworzenie możliwości spotkania, a Paniom Marcie i Barbarze za jego profesjonalne przeprowadzenie bardzo dziękujemy.

Studia w Cottbus 2019 / Google Photos